Op donderdag 12 maart waren de direct aanwonende bewoners van het gezondheidscentrum uitgenodigd voor een informatieavond met als onderwerp het nieuwe gezondheidscentrum. De avond werd geopend door wethouder Simone Veldboer, direct gevolgd door een van de huisartsen, dr. Marijn Bosman werkzaam in het gezondheidscentrum. Beiden onderstreepten het belang van de vernieuwing van het verouderde gezondheidscentrum, dat bovendien veel beter bereikbaar moet zijn met de auto dan nu het geval is. Na deze introductie, kwam de projectontwikkelaar aan het woord, direct gevolgd door de architect.

De bewoners uit de buurt werden in hoge mate overvallen door de massale woningbouw die op het dak van het gezondheidscentrum zou moeten plaatsvinden. De emoties liepen hoog op, toen aan de hand van de maquette, duidelijk werd, dat direct grenzend aan de achtertuinen van meerdere bewoners appartementsgebouwen zijn gepland van maar liefst 13 meter hoog met vier woonlagen inclusief een penthouse met dakterras. Om in de parkeerbehoefte van 45 woningen te kunnen voorzien, plus natuurlijk de medewerkers en bezoekers van het nieuwe gezondheidscentrum is een ondergrondse parkeergarage voorzien van 90 parkeerplaatsen en nog een 22 parkeerplaatsen bovengronds.