De video laat zien wat de woontoren voor een aantal van de de buurtbewoners betekent.


De gemeente Rhenen en de projectontwikkelaar hebben samen een film uitgebracht over de plannen voor het gezondheidscentrum met een grootschalig woningbouwproject. De gemeente, de projectontwikkelaar en de huisartsen komen hierin aan het woord. De buurtbewoners niet.

Daarom brengen wij dit bericht uit.

Wij zeggen volmondig JA tegen een nieuw gezondheidscentrum op deze locatie.

Wij vinden dat de artsen, therapeuten en verpleegkundigen, die ook onze hulpverleners zijn, een modern gezondheidscentrum verdienen. Alle inwoners van Rhenen verdienen dat.

We begrijpen dat er voor een sluitende exploitatie nieuwbouwwoningen nodig zijn. 

Wij vinden een bouwvolume van 45 appartementen en penthouses beslist onaanvaardbaar. 

 

Een nieuw gezondheidscentrum is te belangrijk om alleen aan de markt over te laten. 

De marktwerking in de zorg en de invloed van commerciële partijen met vastgoed is veel te ver doorgeslagen. Volgens het bestuursprogramma 2018-2022 van de gemeente Rhenen moeten er goedkope en middeldure huurwoningen worden gebouwd. 

 

Betaalbare huurwoningen! Welke huurwoningen?

We roepen het bestuur van de gemeente op om verantwoordelijkheid te nemen. Werk aan een visie, kom met een plan om samen met de Woningstichting de publieke belangen voorop te stellen.

 

We willen samenwerken met de gemeente en de projectontwikkelaar aan een beter plan.

We werden op 20 februari gewaarschuwd. Zonder enige aankondiging, werden in een klap alle bomen, struiken en begroeiing op de locatie vernietigd. Op 12 maart raakten we echt verbijsterd. De projectontwikkelaar deelde ons mede, terwijl beide wethouders zwegen :

“De plannen zijn al zover zijn uitgewerkt dat er alleen nog over details kan worden gesproken”.

We vroegen vervolgens aan het gemeentebestuur om tijdens de donkere dagen van de corona crisis geen belangrijke stappen te zetten. We ontvingen per omgaande bericht dat de intentieovereenkomst inmiddels was getekend.

 

Gemeente vergeet afspraken over participatie op te nemen in intentieovereenkomst

Een zogenaamde visienota met uitgangspunten moet achteraf nog worden opgesteld voor de gemeenteraad, terwijl het plan al vrijwel klaar is.

 

Woonvisie Rhenen: We bouwen niet elke plek dicht

We ontvingen vorige week een brief van het gemeentebestuur waarin de gemeente notabene schrijft dat op basis van aandachtspunten van de bewoners de projectontwikkelaar alternatieven heeft onderzocht, maar dat die na overleg NIET mogelijk zijn. 

Vanwege de CORONA lock-down hebben wij als georganiseerde buurtbewoners nog helemaal niet met de projectontwikkelaar kunnen spreken. Dit moet nu gebeuren. Na overleg met WIE vragen wij ons af? 

We voelen ons genegeerd en als domme, onwetende burgers weggezet.

In het bestuursprogramma schrijft het college dat zij gelooft in de kracht van de Rhenense samenleving. Vanuit dit vertrouwen werkt het bestuur van de gemeente, samen met inwoners, ondernemers, de kerken en lokale organisaties aan plannen, beleid en uitvoering daarvan. 

Mooie woorden. Gemeentebestuur neem ons nu eindelijk eens serieus!

Geef ons de ruimte om echt mee te denken en te doen. We hebben een gedeeld belang. Samen komen we verder.

Geef ons eerlijk inzicht in de inhoudelijke vraagstukken van dit plan, waaronder de exploitatiekosten.

Onze belangen als grote groep van buurtbewoners zijn groot. Wij wonen hier al een belangrijk deel van ons leven, we willen dat ook blijven doen.

De scenario’s 1a, 1b en 1c zoals werden voorgesteld zijn voor de buurtbewoners niet acceptabel. 

Voor de bewoners van de Nieuwe Veenendaalseweg is de essentie het grote bouwvolume, de extra verkeersdruk en onveiligheid. 

Voor de bewoners van de Groeneweg is de essentie dat een woontoren van 12 meters hoog grenzend aan de tuinen van de bewoners een onacceptabele aantasting betekent voor de lichtinval, bezonning in de wintermaanden, uitzicht en een grote inbreuk op de privacy en uiteindelijk op de waarde van het object. 

https://grebbekrant.nl/wordpress/bouwplannen-nieuw-gezondheidscentrum/