Op 3 april sturen we een brief naar de gemeente Rhenen, waarin we ons als stuurgroep van buurtbewoners introduceren. We benadrukken in onze brief dat we voorstander zijn van een nieuw gezondheidscentrum, maar grote bezwaren hebben tegen de omvang en het volume van de woningbouwlocatie met maar liefst 45 appartementen en penthouses. We lichten onze bezwaren verder toe en spreken onze zorgen uit over het handelen van de projectontwikkelaar. We vragen in onze brief aan de gemeente om tijdens de Corona crisis geen stappen te zetten, zonder ons daarover van te voren te informeren.

Op 10 april ontvangen we een reactie van wethouder de Rooij. We zijn blij dat de gemeente verklaard dat zij geen activiteiten zal ondernemen die invloed hebben op het hele proces zonder ons daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Wel wordt ons meegedeeld dat de gemeente inmiddels de intentieovereenkomst getekend heeft, met als argument dat de ondertekening daarvan vanwege het vertrek van Simone Veldboer voor 1 april moest plaatsvinden.